ANASAYFA

Duyurular

 

 

Yeni web sayfamız yayına başladı.

Soru ve önerileriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Ekibimiz

F A A L İ Y E T   A L A N L A R I M I Z

Mehmet Akif Küçük

Avukat

Şeymanur Küçük

Avukat

Hukuki Danışmanlık & Avukatlık Hizmetleri

Ulusal ve Uluslararası Alanda

H A K K I M I Z D A

İstanbul’un ticaret merkezi Şişli’de faaliyet gösteren Küçük & Küçük Avukatlık Ofisi, ulusal ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul, miras ve aile hukukuna ilişkin sorunlarının yanı sıra bankacılık, finans, ticaret hukuku, sigorta hukuku, yabancı yatırımlar, sözleşmeler hukuku konularında da danışmanlıktan dava sonuçlanıncaya kadar olan her türlü prosedürde hukuki destek sağlamaktadır.

Devamı

Ceza Hukuku

İş Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku

Vergi Hukuku

Ticaret Hukuku ve Şirketler

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Hasan Küçük

Avukat

Saadet Kartı

Avukat